Met het actieplan Clean Power for Transport (CPT) wil de Vlaamse overheid de omschakeling naar zero-emissievoertuigen stimuleren. In dat kader is een nieuwe projectoproep gelanceerd voor investeringen van ondernemingen in laadpaalinfrastructuur. Nieuw is dat niet alleen projecten voor elektrificatie van personenwagens in aanmerking komen, maar ook voor bestel- en vrachtwagens. Wie nu steun aanvraagt, kan tot 300.000€ tussenkomst ontvangen.

Voor wie

De oproep laat ondersteunt drie vormen van investeringen. In eerste instantie is er financiële steun voor ondernemingen die (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personen- en bestelwagens willen plaatsen op hun eigen terrein. Die bedrijven kunnen 20% van de kosten via de projectsubsidie recupereren. Daarnaast wordt ook steun verleend aan bedrijven in heel Vlaanderen die laadinfrastructuur voor bestelwagens installeren die niet publiek toegankelijk is. Voorwaarde is wel dat de voertuigen gebruikt worden om stadskernen emissievrij te beleveren. Tenslotte wordt voor het eerst een inspanning gedaan om ook projecten rond elektrische vrachtwagens te steunen via tussenkomst bij laadinfrastructuur voor een vermogen boven 22 kW en voor de inrichting van de vrachtwagenparkings.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen met een duidelijke projectbeschrijving en -begroting. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een adviescommissie gescoord.

Voordelen werkgevers

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE). Komen in aanmerking: investeringskosten voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur, bekabeling en verzwaring van de elektriciteitsinstallatie. Bij de projecten voor elektrische vrachtwagens komen eveneens de kosten voor het implementeren van een reservatiesysteem en het plaatsen voor fysieke barrières om parkeerplaatsen te reserveren in aanmerking.

Initiatiefnemers

De subsidie voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein is een initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Afdeling Beleid)

02 553 78 88

bram.bonte@mow.vlaanderen.be

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

Projectvoorstellen kunnen ten laatste op 15 september 2022 ingediend worden. Dit jaar wordt de scope uitgebreid en richt men zich op laadinfrastructuur voor personenwagens, bestelwagens én vrachtwagens.

Meer informatie vindt u hier.