Flexibel werken kan een deel van de oplossing zijn om het mobiliteitsprobleem in uw organisatie te tackelen. Thuis werken, flexibele werkuren, flex desk, satellietkantoren,… Er zijn heel wat vormen mogelijk. Om te achterhalen wat bij uw onderneming het best past en welke weg u moet afleggen om tot een flexwerkbeleid te komen, kan u gebruik maken van de Flexwerkscan. Dit is een snelle onderzoeksmethode die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Na het invullen van een vragenlijst, ontvangt u een gepersonaliseerde evaluatie en advies.

Voor wie

Werkgevers die overwegen een flexwerkbeleid in te voeren of al enkele stappen hebben ondernomen maar daar structureel werk willen van maken.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De Flexwerkscan is gratis en online beschikbaar.

Voordelen werkgevers

De wetenschappelijk onderbouwde test laat u toe om met beknopte tijdsinvestering tot een oriënterende analyse en helder praktisch advies te komen. Het advies wordt verleend op vier domeinen:

  • Potentieel en aanpak (visie, motieven, communicatie)
  • Betrokkenheid en ondersteuning (rol leidinggevenden, coaching)
  • Beleidskader (afspraken, juridische facetten)
  • Infrastructuur (ICT, werkplekinrichting)

Initiatiefnemers

De Flexwerkscan is ontwikkeld door de Antwerp Management School en Zuid-Limburg Bereikbaar met de steun van Slim naar Antwerpen.

www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgevers/flexwerkscan