De Vlaamse overheid subsidieert (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. Bedrijven die op eigen terrein laadpalen plaatsen, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen op voorwaarde dat ze de palen (semi)publiek laten gebruiken.

Voor wie

Plaatsen buiten het openbare domein of binnen het openbare domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. Bijvoorbeeld parkings van bedrijventerreinen, tankstations, supermarkten, winkelketens, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen …

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen met een duidelijke projectbeschrijving en -begroting. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een adviescommissie gescoord.

Voordelen werkgevers

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

Initiatiefnemers

De subsidie voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein is een initiatief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Afdeling Beleid)

02 553 78 88

beleid@mow.vlaanderen.be

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

Momenteel loopt er geen oproep.

Meer informatie vindt u hier.