De subsidie ‘energie-ambassadeurs’ van de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan door mobiliteitsoplossingen in te zetten waarbij autogebruik wordt gereduceerd en wordt ingezet op fiets, openbaar vervoer, deelsystemen…. Een belangrijk criterium is dat het project een visie op langere termijn uitdraagt: de verminderde CO2-uitstoot moet ook tastbaar blijven na de projectperiode.

Voor wie

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen die gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen de subsidie aanvragen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen met een duidelijke planning, doelstelling en een toelichting van de verwachte kosten. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een adviescommissie gescoord.

Voordelen werkgevers

  • U kan een financiële ondersteuning tot 20.000 euro bekomen voor projectgebonden kosten. Deze tussenkomst geldt zowel voor realisatiekosten als projectgebonden kosten (vb. communicatie- en promotiemateriaal en loonkosten).
  • Het is mogelijk om de subsidie te combineren met subsidies van andere overheden.

Initiatiefnemers

De subsidie ‘energie-ambassadeurs’ is een initiatief van de dienst Klimaat, Milieu & Natuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseren u bij de opmaak van uw dossier.

Dienst Klimaat, Milieu & Natuur Provincie Oost-Vlaanderen
+32 9 267 78 02
energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs

Momenteel is het niet mogelijk om een project in te dienen.