Met de subsidie voor ‘projecten duurzame mobiliteit’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren door vooruitstrevende projecten te detecteren en te ondersteunen. Projecten die structureel inzetten op ‘zachte’ mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, carpoolen, …) komen in aanmerking.

Voor wie

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen die gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen de subsidie aanvragen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen, met een duidelijke planning, doelstellingen, en een toelichting van de verwachte kosten. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een adviescommissie gescoord.

Voordelen werkgevers

  • De financiële ondersteuning kan oplopen tot 20.000 euro voor projectgebonden kosten. De tussenkomst geldt zowel voor realisatiekosten als projectgebonden kosten (vb. communicatie- en promotiemateriaal en loonkosten).
  • Het is mogelijk om de subsidie te combineren met subsidies van andere overheden.

Initiatiefnemers

De subsidie voor ‘projecten duurzame mobiliteit’ is een initiatief van de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseren u bij de opmaak van uw dossier.

Dienst Mobiliteit – Provincie Oost-Vlaanderen
09 267 75 09
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit.html

Momenteel loopt er geen projectaanvraag, in de loop van 2023 zal een nieuwe oproep gelanceerd worden.