Telewerk houdt in dat de werknemer op regelmatige basis op een plaats buiten de onderneming werkt en daarbij gebruik maakt van informatietechnologie zoals een computer. Dat gebeurt steeds op vrijwillige basis. De plaats van de tewerkstelling kan zich bevinden in de woning van de werknemer of op elke ander plaats gekozen door de werknemer.
De telewerker is niet onderworpen aan alle wettelijke bepalingen over de arbeidsduur. Indien de werknemer gedurende zijn tewerkstelling van thuis uit gaat werken, worden wel enkele specifieke bepalingen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Voor wie

Werknemers waarvan de functie het toelaat om hun werk vanop afstand uit te voeren.

Kostprijs werknemers

Aan telewerkers die regelmatig thuis werken in plaats van op kantoor, mag de werkgever een vergoeding van 120 €/maand (15 € per werkdag, maximaal 2 werkdagen per week) uitbetalen als vergoeding van de kosten van telewerken (elektriciteit, water, verwarming, telefoon, papier, printinkt, onderhoud…). Voor het gebruik van een thuiscomputer kan een bijkomende vergoeding van 20 €/maand uitbetaald worden, en nog eens 20 €/maand voor het gebruik van de thuiscomputer. Op basis van rulings van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen worden deze vergoedingen beschouwd als belastingvrije terugbetaling van ‘kosten eigen aan de werkgever’, zonder nood aan bewijsstukken.

Kostprijs werkgevers

Om de kosten van telewerken te vergoeden, mag de werkgever een vergoeding van 120 €/maand voor algemene onkosten uitbetalen, en een vergoeding van 20€/maand voor het gebruik van de thuiscomputer en van 20€/maand voor een privé-internetaansluiting. De algemene onkostenvergoeding van 120 €/maand wordt door de RSZ aanvaard voor vrijstelling van sociale bijdragen.

Voordelen werkgevers

  • Thuiswerkende werknemers geven aan dat ze thuis effectiever werken en dat hun werk-privébalans erdoor verbetert.
  • Door het vermijden van de verplaatsing naar het werk, vermindert de verkeersdruk én het stressgevoel van de werknemer.

Initiatiefnemers

Het wettelijk kader rond thuiswerken is te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42083

Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben ook een toolbox opgesteld om een telewerkbeleid uit te stippelen:

https://www.telewerken.be/