Actuele verkeersinformatie op Vlaamse snel- en gewestwegen vindt u op de digitale kanalen van het Vlaams Verkeerscentrum. U vindt er actuele informatie op kaart, in tekst en via camerabeelden maar ook meer informatie over reistijden en tijdelijke omleidingsroutes.

U kan de informatie raadplegen via de website of de Twitter-account van het Verkeerscentrum.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

De website is een belangrijke bron van file-informatie in real time op de snel- en gewestwegen. U vindt er de reële files, incidenten en impact van wegwerkzaamheden. Op basis van deze informatie kan u of uw medewerkers tot op het laatste ogenblik beslissen een verplaatsing aan te passen, uit te stellen of een alternatief te gebruiken. Op basis van route-advies kunnen alternatieve routes gekozen worden.

Initiatiefnemers

Dit is een initiatief van het Vlaams Verkeerscentrum

www.verkeerscentrum.be
verkeersinfo@vlaanderen.be
Twitter: @verkeerscentrum