Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeidsregeling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes bepaalt mits naleving van (door de werkgever) vastgelegde stam- en glijtijden. De stamtijden bevatten de verplichte aanwezigheidsuren op de arbeidsplaats. De glijtijden zijn de periodes tijdens welke de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsdag kan moduleren alsook de eventuele voorziene pauzes. Door middel van tijdregistratie, blijft het systeem individueel controleerbaar.

Voor wie

Werknemers waarvan de functie het toelaat om hun werk flexibel te organiseren. Traditioneel is dit minder geschikt voor werknemers in ploegen, volcontinue productieomgevingen, enz.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

  • Meer zeggenschap over de werkorganisatie zorgt voor een hogere tevredenheid bij de werknemer en voor minder stress.
  • Door de mogelijkheid om verkeersstromen te spreiden, kunnen files vermeden worden.
  • Door middel van tijdregistratie, blijft het systeem individueel controleerbaar.
  • Er wordt op een soepele manier met begin- en einduur van de arbeidsdag omgesprongen, zonder dat er overuren worden gepresteerd waarvoor overloon moet worden betaald of inhaalrust moet worden gegeven.

Initiatiefnemers

Het wettelijk kader rond glijdende uurroosters wordt geregeld in de federale wetgeving rond Werkbaar Wendbaar Werk, door de invoering van artikel 20ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45748