Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds, zoals initiatieven om het fietsen, het gebruik van deelwagens en openbaar vervoer te stimuleren.

Het Pendelfonds werkt met projectoproepen, beperkt in tijd. Momenteel zijn er geen nieuwe oproepen gepland. Ingediende dossiers worden beoordeeld volgens diverse criteria.

Voor wie

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen (al dan niet in samenwerking met lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen) kunnen de subsidie aanvragen. Enkel bedrijven die volgens de Vlaamse overheid in filegevoelig gebied liggen, kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Een dossier indienen en de bijbehorende begeleiding is gratis.

Voordelen werkgevers

  • De werkgever ontvangt een subsidie voor maatregelen die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen beogen.

Initiatiefnemers

Het Pendelfonds is opgericht door de Vlaamse Overheid, ondersteund door de Provinciale Mobiliteitspunten. Zij begeleiden u gratis en professioneel bij de opmaak van uw dossier.

http://www.pendelfonds.be/

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen:

Desguinlei 100 – 2018 Antwerpen
03 240 51 30
mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen:

PAC Het Zuid – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent
09 267 78 28
pmp@oost-vlaanderen.be

Bedrijfsgetuigenis

Lees hier hoe Atlas Copco beroep deed op het Pendelfonds.