Slim naar Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen diverse overheden die op vlak van mobiliteitsinfrastructuur en vervoersaanbod in de Antwerpse regio actief zijn. Het samenwerkingsverband treedt coördinerend op en doet inspanningen om gebundeld over mobiliteitsalternatieven en werkzaamheden te communiceren.

Het platform stelt ook een uitgebreide routeplanner beschikbaar. Deze routeplanner stelt verschillende vervoerscombinaties voor aan weggebruikers zodat bezoekers zich multimodaal kunnen verplaatsen. Op de hinderkaart vindt u een overzicht van de grootste infrastructuurwerken.

Op de site vindt u ook info over het mobiliteitsadvies voor bedrijven en een specifiek proefaanbod voor bedrijven ontsloten. Nieuwsberichten kunnen gevolgd door het aanmelden voor een nieuwsbrief of te volgen op twitter.

Voor wie

Het informatieplatform is voor iedereen beschikbaar. Het aanbod voor bedrijven en organisaties is van toepassing op het grondgebied van de Stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Beschrijf hier de kostprijs voor de werkgevers…

Voordelen werkgevers

De website is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar bereikbaarheidsinformatie. Ze leidt snel naar een projectwebsite of bron met gedetailleerde informatie over een specifiek infrastructuurwerk.

Er is nu ook een “slimme” en multimodale routeplanner beschikbaar. Die houdt rekening met werkzaamheden en omleidingsroutes. De routeplanner suggereert u het transportmiddel dat u het snelst over de gevraagde route loodst, hoelang u erover doet met verschillende transportmodi en welk weg u volgt. Uniek is dat de multimodale routeplanner verschillende vervoersmiddelen combineert. Zo kunnen verschillende vervoersmodi op elkaar aansluiten om uw bestemming te bereiken.

Er is ook een aanbod voor bedrijven op vlak van mobiliteitsalternatieven.

Initiatiefnemers

Slim naar Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen en de infrastructuurbeheerders (Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis, Provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen) en vervoersaanbieders (De Lijn en NMBS). Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd door de Stad Antwerpen.

www.slimnaarantwerpen.be
info@slimnaarantwerpen.be