Deze bus is letterlijk een rijdend kantoor. De reistijd met deze bus wordt dan ook als volwaardige werktijd beschouwd. De gebruiker heeft dezelfde faciliteiten als op een standaard kantoor. Werknemers die op een Kantoorbus stappen, kunnen meteen aan de slag. Ze gaan zitten aan een tafel, pluggen hun laptop in een USB-aansluiting of stopcontact, maken de connectie met wifi en halen vervolgens een kop koffie aan de automaat. De werkdag is gestart, de chauffeur rijdt naar de bestemming.

Voor wie

Er zijn drie types van Kantoorbussen. Kantoorbussen van type 1 rijden exclusief voor één bedrijf. Iedere dag worden medewerkers van één vast opstappunt naar het hoofdkantoor vervoerd om de congestie te tackelen. Een Kantoorbus van ‘type 2’ laat toe om de inspanning te spreiden tussen diverse bedrijven door te rijden voor een bedrijventerrein of -zone. Dat zorgt er ook voor dat ondernemingen die slechts enkele medewerkers deze oplossing kunnen of willen aanbieden, ook kunnen participeren. De ‘type 3’-bussen zijn kantoorbussen die rijden over een vast traject tussen twee steden. Alle bedrijven kunnen van dit type gebruik maken. De start- en eindhaltes bevinden zich op centrale plaatsen. Indien een bedrijf dagelijks zeven zitjes boekt, wordt een bijkomende afstaphalte voorzien aan het bedrijf.

Kostprijs werknemers

De werkgever beslist zelf of hij de verplaatsing (deels) aan de werknemer doorrekent.

Kostprijs werkgevers

De prijs voor het gebruik van een Kantoorbus van type 1 en 2 is afhankelijk van diverse parameters (grootte bus, af te leggen traject…). Er wordt contractueel een vaste prijs per maand afgesproken. Voor de lijnen van type 3 worden enkel de gereserveerde zitjes gefactureerd, er is geen vaste kost. De prijs van een zitje is competitief met een treinticket in eerste klasse.

De factuur wordt aan het bedrijf gestuurd en is 100% fiscaal aftrekbaar. U bepaalt zelf of u (een deel van) de kosten doorrekent aan uw medewerker of inzet in een cafetariaplan of mobiliteitsbudget.

Voordelen werkgevers

  •  De reistijd kan gebruikt worden als werktijd.
  •  Door een veilig en comfortabel alternatief voor de wagen, kan het wervingspotentieel uitgebreid worden (retentiebeleid, werknemers afkomstig uit filegevoelige regio, war for talent…).

Initiatiefnemers

De Kantoorbus is een project van de Beroepsvereniging van autobus- en autocarondernemers (BAAV).

www.officeonwheels.be/
Geert Hoorens
+32 (0)51 22 60 60
+32 (0)499 56 84 21
info@officeonwheels.be