Bouwheer Lantis (voorheen BAM) legt de Oosterweelverbinding aan. Met de aanleg van deze nieuwe infrastructuur wordt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond gemaakt. Het doel van het project is het creëren van een betere mobiliteit, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit in de regio. Op de website www.oosterweelverbinding.be wordt informatie gegeven over het hoe en waarom van de wegenwerken en wordt gedetailleerd informatie weergegeven over het toekomstbeeld.
Het deelproject Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht wordt momenteel gerealiseerd. Op deze deelwebsite vindt u onder meer concrete informatie over de minder-hindermaatregelen, de fasering en de tijdelijke verkeersbewegingen.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

De website geeft u een helder overzicht over het project en het toekomstbeeld van de Oosterweelverbinding. U kan nagaan welke mogelijkheden het nieuwe project op vlak van mobiliteit voor uw organisatie biedt.

De deelwebsite over Linkeroever en Zwijndrecht is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar bereikbaarheidsinformatie voor uw onderneming. U kan inschatten welke verkeersbewegingen uw personeel, leveranciers en bezoekers zullen moeten maken tijdens de werkzaamheden, alsook wat de impact zal zijn op uw verplaatsingsmogelijkheden. De site verzamelt ook informatie over concrete hinder, omleidingen, faseringen en informatie-initiatieven.

Initiatiefnemers

Lantis is verantwoordelijk voor de realisatie van de Oosterweelverbinding.

Algemene website: www.oosterweelverbinding.be
Deelwebsite werkenn Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht: www.oosterweelverbinding.be/linkeroever
info@lantis.be