Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en beheer van de Vlaamse snel- en gewestwegen. Op de website www.wegenenverkeer.be wordt de meest actuele informatie gegeven over geplande werken aan snel- en gewestwegen. Nieuwsberichten kunnen gevolgd door het aanmelden voor specifiek werfgebonden nieuwsbrieven of door te volgen op twitter.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

De website is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar informatie over snelweg- en gewestwegprojecten.

Initiatiefnemers

Agentschap Wegen en Verkeer.

www.wegenenverkeer.be
Contact provincie Antwerpen: wegen.antwerpen@vlaanderen.be
Contact provincie Oost-Vlaanderen: wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
Twitter: @wegenenverkeer