In 2018 is Lantis (voorheen BAM) gestart met de bouw van de Oosterweelverbinding. Met de aanleg van deze nieuwe infrastructuur wordt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond gemaakt. Het eerste deelproject dat is gestart is Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht. Voor deze zone is een apart infopunt opgericht waar u terecht kan met vragen over het project, de timing, de aanpak en mogelijke hinder. Het infopunt Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht is te bezoeken in het centrum van Zwijndrecht.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

Het infopunt Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht is een goed aanspreekpunt bij de zoektocht naar bereikbaarheidsinformatie voor uw onderneming. U kan gedetailleerde info verkrijgen over welke verkeersbewegingen uw personeel, leveranciers en bezoekers zullen moeten maken tijdens de werkzaamheden, alsook wat de impact zal zijn op uw verplaatsingsmogelijkheden. U kan er ook terecht voor informatie over concrete hinder, omleidingen, faseringen en informatie-initiatieven.

Initiatiefnemers

Het infopunt is een initiatief van Lantis.

Adres: Dorp West 6 in Zwijndrecht
Open op maandag en woensdag van 14 uur tot 19 uur
https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/infopunt
linkeroever@oosterweelverbinding.be