De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen uw bedrijf en de Vlaamse overheid, om gecombineerde ambities rond duurzaamheid en modal shift versneld toe te passen.

Door deze engagementsverklaring aan te gaan kan u beroep doen op een gratis pakket aan zichtbaarheids- en ondersteuningsmaatregelen:

  • ondertekenings- en persmoment
  • zichtbaarheid via nieuwsbrieven, sociale media, website, pers
  • opvolging, begeleiding en evaluatie
  • opzetten samenwerking met relevante partners
  • deelname aan werkgroepen gelinkt aan thema’s die in het engagement zijn vooropgesteld
  • deelname aan jaarlijks internationaal symposium gedeelde mobiliteit.

Voor wie

Alle Vlaamse bedrijven.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Deelname aan de Green Deal is gratis.

U moet wel een engagement aangaan dat volgende elementen bevat:

  • meerdere concrete, meetbare, individuele acties opstellen
  • meetbare doelstellingen bereiken.

Voordelen werkgevers

  • Deelname aan de Green Deal geeft uw onderneming zichtbaarheid en een aantrekkelijk en duurzaam imago.
  • Door gedeelde mobiliteit te stimuleren bij uw werknemers, verbetert de bereikbaarheid van uw organisatie en spaart u parkeerplaatsen op uw bedrijfsterrein uit.

Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift i.s.m. de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie / Departement Mobiliteit en Openbare Werken).

www.gedeeldemobiliteit.be