Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen. In sommige sectoren kan een fietsvergoeding ook worden toegekend voor dienstverplaatsingen die per fiets gebeuren.

Een fietsvergoeding geldt zowel voor een gewone fiets als een elektrische fiets. Ook de fietsvergoeding voor speed pedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 km/h) werd op 6 oktober 2017 definitief goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor wie

De werkgever is niet verplicht een fietsvergoeding toe te kennen tenzij een sector-CAO hem ertoe verplicht.

Kostprijs werknemers

Voor de werknemer is het een onbelastbaar inkomen zolang de fietser niet meer dan het wettelijk vrijgestelde bedrag ontvangt. Indien de fietser meer dan het wettelijk vrijgestelde bedrag krijgt, wordt het bedrag boven het wettelijk vrijgestelde bedrag wel belast als loon.

Indien de werknemer opteert voor het bewijzen van zijn beroepskosten dan kan hij zijn fietsverplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer inbrengen als kost ten bedrage van het wettelijk vrijgestelde bedrag. Dit mag gecumuleerd worden met de eventuele fietsvergoeding van de werkgever.

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen.

Kostprijs werkgevers

De werkgever mag het bedrag van de fietsvergoeding vrij bepalen. Meestal is dit echter het wettelijk vrijgestelde bedrag dat momenteel 0,23 euro per kilometer draagt. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien de vergoeding hoger ligt dan het wettelijk vrijgestelde bedrag, zijn ook sociale bijdragen verschuldigd door de werkgever.

De regeling voor speed pedelecs zal pas ingaan vanaf aanslagjaar 2018 en geldt met terugwerkende kracht. Dit wil zeggen dat sinds 1 januari 2017 werknemers met een speed pedelec hier aanspraak op kunnen maken.

Voordelen werkgevers

  • De vergoeding zet meer werknemers aan om hun fiets te gebruiken.
  • Het bedrag van de fietsvergoeding tot het wettelijk vrijgestelde bedrag mag de werkgever inbrengen als 100 % aftrekbare bedrijfskost waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. Indien de fietsvergoeding ook uitbetaald wordt voor dienstverplaatsingen, is de fietsvergoeding een kost ‘eigen aan de werkgever’ die 100 % aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert.

Initiatiefnemers

Het wettelijk kader rond de fietsvergoeding wordt door de federale overheid vastgelegd. Voor meer informatie kunt u op deze website terecht:

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/fiets