Net zoals voor bedrijfswagens, bestaat er ook een leasingformule voor fietsen. Een breed spectrum aan fietsen past in dat programma (zoals elektrische fietsen, plooifietsen en bakfietsen). Er bestaan verschillende formules. Meestal wordt de werknemer na verloop van tijd eigenaar van de fiets. U kan als werkgever ook via leasing een bedrijfsfietspark samenstellen (cfr. poolwagens). De fietsen zijn dan ‘eigendom’ van de werkgever.

Voor wie

Alle werkgevers

Kostprijs werknemers

In het eerste geval betaalt de werknemer enkele jaren (meestal drie tot vijf jaar) lang een leasingbijdrage via het brutoloon om een fiets aan te schaffen. Hiermee bespaart de medewerker tot 50 % in vergelijking met een persoonlijke aankoop van de fiets. Zo wordt een fiets die voor zijn eigen budget onhaalbaar leek, plots wel realistisch. Bovendien kan de medewerker ervoor kiezen om onderhoud, verzekering en pechbijstand in de bijdrage te integreren.

In de meeste gevallen zullen werknemers ook een fietsvergoeding (max. € 0,22/km) ontvangen. De inhouding op het brutoloon en de fietsvergoeding heffen elkaar deels of helemaal op. Zo heeft de werknemer op het eind van de looptijd van het leasecontract een gratis fiets.

In het geval van het gebruik maken van een bedrijfsfietspark, betaalt de werknemer niets.

Kostprijs werkgevers

In het geval van een leasing waarbij de werknemer zijn bijdrage levert via het brutoloon, zijn het type inspanningen vergelijkbaar met die van een bedrijfswagen.

Investeert u in een bedrijfsfietspark, dan draagt de onderneming de kosten. Weet dan dat het verwerven, onderhouden en herstellen van fietsen en hun toebehoren, die ter beschikking worden gesteld van het personeel fiscaal voor 120 % in mindering mogen worden gebracht. Bij verwerving van de fiets door de werkgever is zowel aankoop als financiële leasing 120% aftrekbaar. Operationele leasing valt onder 100 % aftrekbaarheid. Investeringen in fietsen moeten lineair worden afgeschreven, over een termijn van minimum 3 jaar.

Daarnaast is er nog een andere kost. Omdat de werknemer zijn woon-werkverplaatsing voortaan met de fiets doet, kan de werknemer een fietsvergoeding tot maximum € 0,22/km uitkeren (in plaats van de vrijgestelde vergoeding voor de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer van auto of openbaar vervoer).

Voordelen werkgevers

  •  De kosten van fietsleasing zijn tot 120 % aftrekbaar
  •  Het fileleed van werknemers wordt verzacht
  •  Fietsverplaatsingen bevorderen de gezondheid van de medewerkers, wat leidt tot minder ziekteverzuim.

Initiatiefnemers

De markt van aanbieders is volop in evolutie. U doet best een marktvraag. Klop ook aan bij uw autoleasingsbedrijf. Sommige leasingsmaatschappijen heroriënteren zich en combineren auto- en fietsleasing.

Bike-form biedt een overzicht van de aanbieders van fietsgerelateerde diensten en/of producten in hun regio. Daarnaast bundelt het platform relevante informatie met betrekking tot het uitwerken van een fietsbeleid (voordelen van fietsen, fiscaliteit, verschillende types fietsen, …). Een rekentool simuleert de jaarlijkse besparing naar aanleiding van het fietsbeleid. https://www.bikeform.be/nl

Bekijk op deze website ook de pagina over Elmo@Work over elektrische fietsmobiliteit: www.bereikbaarwerk.be/index.php/2016/07/19/elmo-at-work/