Deze snelboot over de Schelde biedt pendelaars (fietsers en voetgangers) de kans om snel verschillende bestemmingen langs de Schelde (tussen Hemiksem en Lillo) en het Albertkanaal (tussen Brug Houtlaan en het Havenhuis) over het water te bereiken.

Het is mogelijk om de fiets mee aan boord te nemen, zodat voor- en natraject naadloos met de fiets kunnen worden afgelegd.

De Waterbus sluit aan op bestaand openbaar vervoer en op de gratis veerdiensten Bazel-Hemiksem en Kruibeke-Hoboken.

Voor wie

De Waterbus richt zich in eerste instantie op woon-werkverkeer.

Kostprijs werknemers

Sinds 2018 staat de prijs voor de Waterbus in Antwerpen in verhouding tot de afgelegde afstand. Er zijn ook abonnementsformules en 10-rittenkaarten mogelijk.

Kostprijs werkgevers

Sinds 2018 staat de prijs voor de Waterbus in Antwerpen in verhouding tot de afgelegde afstand. Er zijn ook abonnementsformules en 10-rittenkaarten mogelijk.

De algemene tussenkomstregels voor ‘gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer’ moeten worden toegepast op de Waterbus. De tussenkomst van de werkgever bedraagt 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, maar met als maximum de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km. De tussenkomst waarin voorzien wordt door cao nr. 19 octies is een intersectoraal minimum. Veel sectoren hebben voorzien in een grotere terugbetaling voor andere openbare vervoermiddelen dan de trein. De bepalingen die van toepassing zijn op uw paritair comité gelden.

Voor de RSZ geldt de vrijstelling voor alle bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer verricht om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven.

Voordelen werkgevers

  • Bereikbaarheid van bedrijven in de stad Antwerpen en de Antwerpse haven wordt met de fiets over langere afstand beter mogelijk.
  • Files worden vermeden door het gebruik van de waterweg.
  • De erkenning van de Waterbus als regulier openbaar vervoer opent perspectieven voor ondernemingen om dit alternatief eenvoudig mee op te nemen in het personeelsbeleid.

Initiatiefnemers