Als privaat bedrijf is het ook mogelijk collectief vervoer te organiseren voor de werknemers. Meestal is dit gekoppeld aan een online reservatiesysteem.

Opstapplaatsen, uurregelingen, kostprijs, capaciteit van de bussen … kunnen afgestemd worden op de noden van het bedrijf en de werknemers. Ook samenwerkingsverbanden met nabijgelegen bedrijven zijn mogelijk.

Op dit ogenblik faciliteert Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland i.s.m. het Havenbedrijf Antwerpen een hervorminigsproces van de door de bedrijven gefinancierde collectieve vervoersystemen. Doelstelling is om tot een geïntegreerd aanbod te komen dat een hogere dekkingsgraad en frequentie aanbiedt. Hierdoor krijgen nog meer werknemers toegang tot het collectief vervoer.

Voor wie

Bedrijfsgebonden collectief vervoer wordt meestal gebruikt voor woon-werkverplaatsingen van bedrijven met een specifieke vervoersvraag, bijvoorbeeld door hun afgelegen locatie, uurregeling, …

Kostprijs werknemers

Bedrijfsvervoer kan gratis aangeboden worden aan de werknemers of aan een aanvaardbare kostprijs.

Kostprijs werkgevers

De kostprijs van het systeem is onderwerp van onderhandelingen met de vervoerder en afhankelijk van de afstanden, frequentie, capaciteit, …

Voordelen werkgevers

  •  Aanbod kan volledig afgestemd worden op de noden van het bedrijf.
  •  Uitbreiding van het wervingspotentieel: mensen die niet over een wagen beschikken, krijgen toch toegang tot de jobs.
  •  Hoge vervoersefficiëntie.

Initiatiefnemers

Elk privaat bedrijf kan een eigen collectief vervoerssysteem opzetten, meestal is dit in samenwerking met een busmaatschappij. Bent u dit van plan en wil u van gedachten wisselen met een onderneming die deze oplossing toepast, vraag de mobiliteitsmanager van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om u hiermee in contact te brengen. Voor vragen omtrent het hervormingstraject, kan u eveneens bij hem terecht.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland:

Steven Roeland
03/232 22 19
steven.roeland@voka.be